راه های تشخیص ایزوگام مرغوب از نامرغوب

راه های تشخیص ایزوگام مرغوب از نامرغوب

ایزوگام بی کیفیت موجب کاهش استحکام و مقاومت ساختمان می شود لذا انتخاب یک ایزوگام با کیفیت و مرغوب ضروری می باشد.

از جمله ویزگی هایی که موجب تشخیص ایزوگام مرغوب از نوع نامرغوب می شود به قرار زیر می باشد:

میزان افزایش طول نسبی ان و قدرت کششی ایزوگام

مقاوم بودن آن در مقابل پارگی

میزان جذب و نفوذ آب در ان

میزان مقاومت آن در مقابل اشعه UV

میزان فرسودگی ناشی از حرارت هوا

منعطف بودن آن در مقابل سرما

میزان نفوذپذیری ان در مقابل باران

داشتن ضخامت و وزن مناسب

ایزوگام مرغوب

کیفیت ایزوگامی که انجام شده بعد از اولین بارندگی معلوم می شود،به گونه ای که اگر ایزوگام مورد نظر مرغوب باشد و به درستی انجام شده باشد،به زور متوسط ۱۵ سال عمر می کند.

ایزوگام‌های نامرغوب بوی مازون که نوعی گازوئیل صنعتی است از خودشان منتشر می کنند،  این بو ناشی از  استفاده از مواد پلیمری و یا پودرهای معدنی به جای پلیمر و قیر مرغوب است. یک روش دیگر برای اینکه ایزوگام مرغوب را تشخیص دهیم به این صورت است که بر روی قسمتی از ایزوگام که لایه‌های خارجی آن را پوشش نداده‌اند دست می کشیم اگر مواد سیاه رنگ ایزوگام به دست نچسبدمعلوم می شود  که در ایزوگام مورد نظاز مواد پلیمری و قیر مرغوب استفاده شده و کیفیت ایزوگام خوب است.

در واقع استفاده از ایزوگام نامرغوب در ساختمان ها موجب مشکلات فراوانی مانند تخریب قسمت هایی از ساختمان و ایجاد هزینه های زیاد برای ساکنین ان می شود. به دلیل نبود  آگاهی کافی در زمینه تشخیص ایزوگام مرغوب و خوب از نوعنامرغوب آن مشکلات زیادی از این جهت گریبانگیر افراد می شود