فروش ایزوگام دلیجان در تهران به نرخ کارخانه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی فروش و نصب بهترین ایزوگام های دلیجان در تهران 

۱- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ هر مترمربع  ۷۰۰۰ تومان

۲- قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان هر مترمربع  ۶۰۰۰ تومان

۳- قیمت ایزوگام سینا بام هر مترمربع  ۶۲۰۰ تومان

۴- قیمت ایزوگام شرق دلیجان هر مترمربع ۶۳۰۰ تومان

۵- قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان هر مترمربع  ۶۹۰۰ تومان

۶- قیمت ایزوگام سامان هر مترمربع  ۶۴۰۰ تومان

هزینه نصب برای کارهای بالای ۱۰۰ متر مربع   ۲۵۰۰ تومان

بازدید  و مشاوره رایگان در تهران 

تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  –   ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳