بایگانی روزانه: مرداد ۸, ۱۳۹۶

قیمت فروش و اجرای اسفالت ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت فروش و اجرای اسفالت ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

……………………………………………………………………………………………………………………

۱- قیمت اسفالت توپکا ۰۶  درب کارخانه   هر تن    ۱۷۵.۰۰۰ تومان

۲ – قیمت اسفالت توپکا ۰۱۲ درب کارخانه هر تن    ۱۳۵.۰۰۰ تومان

۳ – قیمت اسفالت توپکا ۰۱۸ درب کارخانه  هرتن    ۱۲۶.۰۰۰ تومان

۴ – قیمت اسفالت بیندر ۰۲۵ درب کارخانه هرتن     ۱۲۰.۰۰۰ توما

                                   برای گرفتن قیمت اجرا با ما تماس بگیرید : 

                                    ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

انواع آسفالت بر اساس دانه بندی

انواع آسفالت بر اساس دانه بندی به ترتیب زیر تقسیم میشوند :

۱- توپکا ۰۶

۲ – توپکا ۰۱۲

۳ – توپکا ۰۱۸

۴ – بیندر ۰۲۵ ( برای قشر آستر در راه سازی استفاده می شود )

۵ – دوبینه یا پشت بامی