بایگانی روزانه: آبان ۲۲, ۱۳۹۶

قیمت ایزوگام بدون نصب آبان ماه ۹۶

نمایندگی نصب و فروش انواع ایزوگام دلیجان در تهران ، کرج و حومه

۱- ایزوگام سپهر گستر دلیجان بدون نصب هر مترمربع        ۵.۶۰۰ تومان

۲- ایزوگام دریا بام دلیجان بدون نصب     هر متر مربع        ۶.۳۰۰ تومان   

۳- ایزوگام پشم شیشه دلیجان بدون نصب هر مترمربع        ۶.۴۰۰ تومان

۴- ایزوگام سینا بام دلیجان  بدون  نصب   هر  مترمربع       ۶.۰۰۰ تومان

۵ – ایزوگام بام گستر دلیجان بدون نصب   هر  مترمربع       ۶.۷۰۰ تومان

         تلفن تماس :  ۷۷۷۹۲۲۶۴ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

نمایندگی نصب و فروش انواع ایزوگام دلیجان در تهران و کرج 

۱ – هر مترمربع ایزوگام شرق دلیجان با نصب          ۸۵۰۰ تومان

۲- هر مترمربع ایزوگام دریا بام دلیجان با نصب       ۹۰۰۰ تومان

۳- هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

۴- هر مترمربع ایزوگام سپهر گستر دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

کلیه ایزوگام ها ۴ میلیمتر ، دولایه و روکش آلومینیومی می باشند

                 ۱۰ سال ضمانت نامه کتبی و ۵ سال بیمه 

                                بازدید و مشاوره رایگان 

                 تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  _  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز ایزوگام سینا بام در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

نمایندگی ایزوگام سینا بام در تهران و کرج 

قیمت ایزوگام سینا بام دلیجان با نصب هر مترمربع ۹۰۰۰ تومان

دارای ۱۰ سال ضمانت کتبی کارخانه و ۵ سال بیمه ایران

                                  بازدید و مشاوره رایگان 

                 تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

 

قیمت روز پشم شیشه ایران LA4 در تهران و کرج ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 در تهران و کرج

۱۰ سال ضمانت و ۵ سال بیمه ایران

قیمت هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه ایران LA4  با نصب  ۹۵۰۰  تومان

                                      بازدید و مشاوره رایگان

                    تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳