بایگانی های ماهانه: آبان ۱۳۹۶

قیمت روز ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ آبان ماه ۹۶

نمایندگی رسمی فروش و نصب  ایزوگام بام گستر دلیجان در تهران و کرج

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان بدون نصب هر مترمربع  ۶.۶۰۰ تومان

اجرت نصب ایزوگام بام گستر دلیجان هر مترمربع           ۲۵۰۰ تومان

ایزوگام نصب نشده دارای ۱۰ سال ضمانت کتبی کارخانه و ۵ سال بیمه ایران

                                    بازدید و مشاوره رایگان در تهران و کرج 

                               تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان در تهران و کرج ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی ایزوگام سپهر گستر دلیجان در تهران و کرج 

قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان هر مترمربع با نصب   ۸۵۰۰ تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان دولایه به ضخامت ۴ میلیمتر و روکش آلومینیومی

دارای ۱۰ سال ضمانت نامه کتبی و تعهد اخلاقی

دارای ۵ سال بیمه برای کار اجرا شده

                                      ((     بازدید و مشاوره رایگان   ))

                          تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   –   ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

 

نمایندگی رسمی ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ در تهران و کرج

نمایندگی فروش و نصب ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ 

۱- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷  هرمترمربع با نصب    ۱۱/۵۰۰ تومان

دارای استاندارد ایران و ۱۰ سال ضمانت کتبی و ۵ سال بیمه

                          بازدید و مشاوره در نصب رایگان 

                         تلفن مدیریت : ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

                          تلفن اجرا : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ 

                               

قیمت اجرای اسفالت جاده و محوطه آبان ماه ۹۶

قیمت اجرای اسفالت جاده و محوطه

۱- قیمت اجرای اسفالت توپکا برای جاده (مکانیزه) هر سانت در مترمربع  ۴۰۰۰ تومان

۲- قیمت اجرای اسفالت بیندر برای جاده (مکانیزه) هر سانت در مترمربع  ۳۸۰۰ تومان

۳- قیمت اجرای زیرسازی با گریدر و غلطک هر مترمربع  ۳۰۰۰ تومان

۴ – قیمت قیرپاشی پریمکت هر مترمربع ۱۷۰۰ تومان

۵ – قیمت قیرپاشی تک کت هرمترمربع  ۱۵۰۰ تومان

                            مشاوره و بازدید رایگان در تهران و کرج و حومه

                                تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ -۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳