بایگانی های ماهانه: آبان ۱۳۹۶

قیمت روز اسفالت جاده و خیابان و محوطه آبان ماه ۹۶

ماهان ساز مجری پخش آسفالت بصورت دستی و مکانیزه 

۱- قیمت اجرای اسفالت توپکا  (پخش دستی )    هر مترمربع   ۱۸.۰۰۰ تومان

۲- قیمت اجرای اسفالت توپکا (پخش مکانیزه )   هر مترمربع   ۲۰.۰۰۰ تومان

                         بازدید و مشاوره رایگان در تهران و کرج و حومه 

                     تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت اجرا جدول کاری نهری آبان ماه ۹۶

ماهان ساز مجری عملیات جدول کشی در تهران و کرج و حومه 

۱- قیمت اجرای جدول کشی نهری

۲- قیمت اجرای جدول کاری کتابی

۳- قیمت اجرای جدول کاری باغچه

۴- قیمت اجرای جدول کاری کانیو

و ………………..

 برای گرفتن قیمت روز جدول کاری و جدول کشی با ما تماس بگیرید :

                               ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت ایزوگام بدون نصب آبان ماه ۹۶

نمایندگی نصب و فروش انواع ایزوگام دلیجان در تهران ، کرج و حومه

۱- ایزوگام سپهر گستر دلیجان بدون نصب هر مترمربع        ۵.۶۰۰ تومان

۲- ایزوگام دریا بام دلیجان بدون نصب     هر متر مربع        ۶.۳۰۰ تومان   

۳- ایزوگام پشم شیشه دلیجان بدون نصب هر مترمربع        ۶.۴۰۰ تومان

۴- ایزوگام سینا بام دلیجان  بدون  نصب   هر  مترمربع       ۶.۰۰۰ تومان

۵ – ایزوگام بام گستر دلیجان بدون نصب   هر  مترمربع       ۶.۷۰۰ تومان

         تلفن تماس :  ۷۷۷۹۲۲۶۴ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

نمایندگی نصب و فروش انواع ایزوگام دلیجان در تهران و کرج 

۱ – هر مترمربع ایزوگام شرق دلیجان با نصب          ۸۵۰۰ تومان

۲- هر مترمربع ایزوگام دریا بام دلیجان با نصب       ۹۰۰۰ تومان

۳- هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

۴- هر مترمربع ایزوگام سپهر گستر دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

کلیه ایزوگام ها ۴ میلیمتر ، دولایه و روکش آلومینیومی می باشند

                 ۱۰ سال ضمانت نامه کتبی و ۵ سال بیمه 

                                بازدید و مشاوره رایگان 

                 تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  _  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳