بایگانی های ماهانه: آبان ۱۳۹۶

نمایندگی رسمی ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ در تهران و کرج

نمایندگی فروش و نصب ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ 

۱- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷  هرمترمربع با نصب    ۱۱/۵۰۰ تومان

دارای استاندارد ایران و ۱۰ سال ضمانت کتبی و ۵ سال بیمه

                          بازدید و مشاوره در نصب رایگان 

                         تلفن مدیریت : ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

                          تلفن اجرا : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ 

                               

قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان ثبت ۲۴۲ در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

نمایندگی  ایزوگام سراپوش دلیجان ثبت ۲۴۲ در تهران و کرج 

فروش و نصب ایزوگام سراپوش دلیجان هر مترمربع  ۹۰۰۰ تومان

۱۰ سال ضمانت اجرا و ۵ سال بیمه 

                          بازدید و مشاوره رایگان

         تلفن : ۷۷۷۹۲۲۶۴ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز ایزوگام شرق مشهد ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی رسمی ایزوگام شرق مشهد در تهران و کرج 

نصب و اجرا هر مترمربع ایزوگام شرق مشهد  ۱۰.۰۰۰ تومان

۱۰ سال ضمانت و گارانتی و ۵ سال بیمه

                         بازدید و مشاوره رایگان 

             تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز اسفالت در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

قیمت روز پخش آسفالت دستی مکانیزه در تهران ، کرج و حومه 

۱- قیمت روز پخش دستی آسفالت توپکا   هر مترمربع  ۲۰.۰۰۰ تومان

  • به ضخامت ۵ سانتیمتر

۲- قیمت روز پخش مکانیزه آسفالت توپکا هر مترمربع ۲۲.۰۰۰ تومان

  • به ضخامت ۵ ساتیمتر

قیمت های فوق با احتساب قیر پاشی می باشد ./

                                   بازدید و مشاوره رایگان 

         تلفن : ۷۷۷۹۲۲۶۴ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳