بایگانی های ماهانه: آبان ۱۳۹۶

قیمت نصب ایزوگام مرجان دلیجان آبان ماه ۹۶

نمایندگی رسمی ایزوگام مرجان دلیجان در تهران وکرج و حومه 

اجرا و نصب ایزوگام مرجان دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

ایزوگام نصب شده دارای ۱۰ سال ضمانت و ۵ سال بیمه می باشد ./

                 بازدید رایگان در تهران و کرج 

تلفن : ۷۷۷۹۲۲۶۴ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ -۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت اجرای اسفالت جاده و محوطه آبان ماه ۹۶

قیمت اجرای اسفالت جاده و محوطه

۱- قیمت اجرای اسفالت توپکا برای جاده (مکانیزه) هر سانت در مترمربع  ۴۰۰۰ تومان

۲- قیمت اجرای اسفالت بیندر برای جاده (مکانیزه) هر سانت در مترمربع  ۳۸۰۰ تومان

۳- قیمت اجرای زیرسازی با گریدر و غلطک هر مترمربع  ۳۰۰۰ تومان

۴ – قیمت قیرپاشی پریمکت هر مترمربع ۱۷۰۰ تومان

۵ – قیمت قیرپاشی تک کت هرمترمربع  ۱۵۰۰ تومان

                            مشاوره و بازدید رایگان در تهران و کرج و حومه

                                تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ -۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ 

قیمت ایزوگام دلیجان با نصب و بدون نصب آبان ماه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت نصب و فروش ایزوگام دلیجان 

اجرای ایزوگام دلیجان با ۱۰ سال ضمانت و ۵ سال بیمه

               بازدید و مشاوره رایگان

          ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ 

ایزوگام بام گستر دلیجان

ایزوگام دانا پوش دلیجان

ایزوگام سراپوش دلیجان

ایزوگام نمونه ایران

ایزوگام جنت دلیجان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان

ایزوگام پشم شیشه ایران

ایزوگام مرجان دلیجان

ایزوگام شرق دلیجان