بایگانی روزانه: آذر ۲, ۱۳۹۶

قیمت اجرای اسفالت خیابان و محوطه آذر ماه ۹۶

قیمت اسفالت و جدول کاری و محوطه سازی آذر ماه ۹۶ 

۱- قیمت اجرای اسفالت به ضخامت یک سانت در مترمربع(دستی)  ۳۸۰۰ تومان

۲- قیمت اجرای اسفالت به ضخامت یک سانت در مترمربع(دستی)  ۴۰۰۰ تومان

اجرای اسفالت و جدول کاری با بهترین اکیپ اجرایی

                         بازدید و مشاوره رایگان در تهران وکرج 

                    تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳