بایگانی روزانه: دی ۱۵, ۱۳۹۶

قیمت اجرای اسفالت در تهران و کرج ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

    قیمت اجرای آسفالت به صورت دستی و مکانیزه 

۱- قیمت اجرای دستی آسفالت توپکا به ازای ۱ سانت در  مترمربع   ۴۰۰۰ تومان

۲- قیمت اجرای دستی آسفالت بیندر به ازای ۱ سانت در  مترمربع   ۳۸۰۰ تومان

۳- قیمت اجرای مکانیزه آسفالت توپکا به ازای ۱ سانت در مترمربع  ۴۵۰۰ تومان

۴- قیمت اجرای مکانیزه آسفالت بیندر به ازای ۱ سانت در مترمربع  ۴۲۰۰ تومان

                         بازدید و مشاوره رایگان در تهران وکرج 

                       تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

فروش ایزوگام دلیجان در تهران به نرخ کارخانه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی فروش و نصب بهترین ایزوگام های دلیجان در تهران 

۱- قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ هر مترمربع  ۷۰۰۰ تومان

۲- قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان هر مترمربع  ۶۰۰۰ تومان

۳- قیمت ایزوگام سینا بام هر مترمربع  ۶۲۰۰ تومان

۴- قیمت ایزوگام شرق دلیجان هر مترمربع ۶۳۰۰ تومان

۵- قیمت ایزوگام سراپوش دلیجان هر مترمربع  ۶۹۰۰ تومان

۶- قیمت ایزوگام سامان هر مترمربع  ۶۴۰۰ تومان

هزینه نصب برای کارهای بالای ۱۰۰ متر مربع   ۲۵۰۰ تومان

بازدید  و مشاوره رایگان در تهران 

تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  –   ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳