بایگانی روزانه: دی ۲۸, ۱۳۹۶

فروش ایزوگام دلیجان به قیمت کارخانه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی فروش برندهای ایزوگام دلیجان 

۱- فروش ایزوگام بام گستر دلیجان هر مترمربع    ۷.۰۰۰ تومان

۲- فروش ایزوگام سپهرگستر دلیجان هر مترمربع  ۶.۲۰۰ تومان

۳- فروش ایزوگام سراپوش دلیجان   هر مترمربع  ۶.۸۰۰ تومان

۴- فروش ایزوگام سینا بام دلیجان  هر متر مربع   ۶.۳۰۰ تومان

۵- فروش ایزوگام شرق  دلیجان        هر مترمربع  ۶.۰۰۰ تومان

      تلفن : ۷۷۳۸۴۰۸۱   – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   -۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز ایزوگام