بایگانی روزانه: دی ۲۸, ۱۳۹۶

فروش ایزوگام دلیجان به قیمت کارخانه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی فروش برندهای ایزوگام دلیجان 

۱- فروش ایزوگام بام گستر دلیجان هر مترمربع    ۱۵.۰۰۰ تومان

۲- فروش ایزوگام سپهرگستر دلیجان هر مترمربع  ۱۲.۲۰۰ تومان

۳- فروش ایزوگام سراپوش دلیجان   هر مترمربع  ۱۵.۸۰۰ تومان

۴- فروش ایزوگام سینا بام دلیجان  هر متر مربع   ۱۴.۳۰۰ تومان

۵- فروش ایزوگام شرق  دلیجان        هر مترمربع  ۱۲.۰۰۰ تومان

      تلفن :  ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   -۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز ایزوگام