قیمت آسفالت

قیمت اسفالت گرم و سرد مرداد ماه ۹۶ /۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت اسفالت گرم و اسفالت سرد در تهران 

………………………………………………………………..

  • اسفالت توپکا ۰۶ ( اسفالت پشت بامی )

  • اسفالت توپکا ۰۸

  • اسفالت توپکا ۰۱۲

  • اسفالت توپکا ۰۱۹

  • تراشه اسفالت

                            برای گرفتن قیمت روز تماس بگیرید :

                                     ۷۷۷۹۲۲۶۴  – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز اسفالت،قیمت روز جدول کاری ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز اسفالت،قیمت جدول کاری ، قیمت روز ایزوگام اذر ماه ۹۵

………………………………………………………………………………………………

ماهان ساز انجام کلیه پروژه های راه سازی ، عایق کاری با کیفیت و ضمانت

۱- تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت یک سانت در مترمربع    ۳۵۰۰ تومان 

۲-اجرای ایزوگام  دلیجان                                 هر مترمربع ۸۰۰۰ تومان   

۳- اجرای زیرسازی با ماشین آلات راه سازی      هر متر مربع  ۳۰۰۰ تومان

۴ – اجرای جدول باغچه ، جدول نهری،جدول کانیوو ، جدول روسی

                                        برای گرفتن قیمت روز تماس بگیرید :

                                         ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ 

قیمت روز اسفالت توپکا و بیندر ۱۹ مرداد ۹۶

قیمت پخش آسفالت توپکا و بیندر  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

……………………………………………………………………………………………….

ماهان ساز مجری پروژه های راه سازی،محوطه سازی و اسفالت با بهترین اکیپ اجرایی

و  ماشین  الات و  تجهیزات راه سازی آماده همکاری  با  ارگان های  دولتی  و  خصوصی

می باشد . داشتن رزومه و سابقه  عالی در شهرداری تهران و سایر ارگان های دولتی و

 خصوصی تهران ما را بیش از گذشته در این زمینه استوارتر ساخته تا بتوانیم بهترین

 خدمات را در زمینه محوطه سازی ،  راه سازی  جدول گذاری  و آسفالت به کار فرمایان

 بدهیم .

۱ – اجرای آسفالت به ضخامت یک سانت در یک مترمربع(دستی) ۳۶۰۰  تومان

درضمن به ازای هر سانت ضخامت بیشتر ۳۶۰۰ به مبلغ فوق اضافه میشود

۲ – اجرای آسفالت به ضخامت یک سانت در مترمربع(مکانیزه)     ۴۰۰۰ تومان

                           کار خوب و با کیفیت تبلیغ و هدف ماست .

            برای گرفتن قیمت روز اسفالت بیندر و توپکا با ما تماس بگیرید :

                                ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت اسفالت گرم بیندر و توپکا خرداد ماه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت اسفالت بیندر و توپکا  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

—————————————————————————————————

  • اسفالت توپکا ۰۶ ( اسفالت پشت بامی )

  • اسفالت توپکا ۰۸

  • اسفالت توپکا ۰۱۲

  • اسفالت توپکا ۰۱۹

                            برای گرفتن قیمت روز تماس بگیرید :

                                     ۷۷۷۹۲۲۶۴  – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳