قیمت ایزوگام

قیمت روز ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ آبان ماه ۹۶

نمایندگی رسمی فروش و نصب  ایزوگام بام گستر دلیجان در تهران و کرج

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان بدون نصب هر مترمربع  ۶.۶۰۰ تومان

اجرت نصب ایزوگام بام گستر دلیجان هر مترمربع           ۲۵۰۰ تومان

ایزوگام نصب نشده دارای ۱۰ سال ضمانت کتبی کارخانه و ۵ سال بیمه ایران

                                    بازدید و مشاوره رایگان در تهران و کرج 

                               تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت ایزوگام بدون نصب آبان ماه ۹۶

نمایندگی نصب و فروش انواع ایزوگام دلیجان در تهران ، کرج و حومه

۱- ایزوگام سپهر گستر دلیجان بدون نصب هر مترمربع        ۵.۶۰۰ تومان

۲- ایزوگام دریا بام دلیجان بدون نصب     هر متر مربع        ۶.۳۰۰ تومان   

۳- ایزوگام پشم شیشه دلیجان بدون نصب هر مترمربع        ۶.۴۰۰ تومان

۴- ایزوگام سینا بام دلیجان  بدون  نصب   هر  مترمربع       ۶.۰۰۰ تومان

۵ – ایزوگام بام گستر دلیجان بدون نصب   هر  مترمربع       ۶.۷۰۰ تومان

         تلفن تماس :  ۷۷۷۹۲۲۶۴ – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

نمایندگی نصب و فروش انواع ایزوگام دلیجان در تهران و کرج 

۱ – هر مترمربع ایزوگام شرق دلیجان با نصب          ۸۵۰۰ تومان

۲- هر مترمربع ایزوگام دریا بام دلیجان با نصب       ۹۰۰۰ تومان

۳- هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

۴- هر مترمربع ایزوگام سپهر گستر دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

کلیه ایزوگام ها ۴ میلیمتر ، دولایه و روکش آلومینیومی می باشند

                 ۱۰ سال ضمانت نامه کتبی و ۵ سال بیمه 

                                بازدید و مشاوره رایگان 

                 تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  _  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز ایزوگام سینا بام در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

نمایندگی ایزوگام سینا بام در تهران و کرج 

قیمت ایزوگام سینا بام دلیجان با نصب هر مترمربع ۹۰۰۰ تومان

دارای ۱۰ سال ضمانت کتبی کارخانه و ۵ سال بیمه ایران

                                  بازدید و مشاوره رایگان 

                 تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳