قیمت ایزوگام

فروش ایزوگام دلیجان به قیمت کارخانه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی فروش برندهای ایزوگام دلیجان 

۱- فروش ایزوگام بام گستر دلیجان هر مترمربع    ۷.۰۰۰ تومان

۲- فروش ایزوگام سپهرگستر دلیجان هر مترمربع  ۶.۲۰۰ تومان

۳- فروش ایزوگام سراپوش دلیجان   هر مترمربع  ۶.۸۰۰ تومان

۴- فروش ایزوگام سینا بام دلیجان  هر متر مربع   ۶.۳۰۰ تومان

۵- فروش ایزوگام شرق  دلیجان        هر مترمربع  ۶.۰۰۰ تومان

      تلفن : ۷۷۳۸۴۰۸۱   – ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   -۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز ایزوگام

قیمت ایزوگام دلیجان در تهرانپارس ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت نصب ایزوگام در تهرانپارس

نمایندگی رسمی ایزوگام دلیجان در تهرانپارس و شرق تهران

۱۰ سال ضمانت و گارانتی نصب

۵ سال بیمه پشت بام بعد از نصب

تلفن :  ۷۷۳۸۴۰۸۱  –   ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  –  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳                                                                                                 

قیمت روزایزوگام دلیجان در تهران و کرج دی ماه ۹۶

قیمت روز ایزوگام دلیجان زمستان ۹۶ 

۱- قیمت روز ایزگام بام گستر دلیجان در دی ماه ۹۶

۲- قیمت روز ایزوگام شرق دلیجان در دی ماه ۹۶

۳- قیمت روز ایزوگام سپهر گستر دلیجان در دی ماه ۹۶

۴- قیمت روز ایزوگام سینا بام دلیجان در دی ماه ۹۶

 ۵ – قیمت روز ایزوگام پشم شیشه دلیجان در دی ماه ۹۶ 

برای گرفتن قیمت روز با ماتماس  بگیرید :

۷۷۳۸۴۰۸۱  –   ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز ایزوگام دلیجان در انقلاب ، ازادی ، مهراباد

نمایندگی رسمی ایزوگام دلیجان در مرکز تهران 

  • قیمت روز  ایزوگام سینا بام دلیجان 

  • قیمت روز ایزوگام شرق دلیجان 

  • قیمت روز ایزوگام سراپوش دلیجان 

  • قیمت روز ایزوگام سپهر گستر دلیجان 

  • قیمت روز ایزوگام پشم شیشه دلیجان 

           برای گرفتن قیمت روز با ما تماس بگیرید : 

                ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳