نمایندگی ایزوگام شرق دلیجان در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

نمایندگی نصب و فروش انواع ایزوگام دلیجان در تهران و کرج 

۱ – هر مترمربع ایزوگام شرق دلیجان با نصب          ۸۵۰۰ تومان

۲- هر مترمربع ایزوگام دریا بام دلیجان با نصب       ۹۰۰۰ تومان

۳- هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

۴- هر مترمربع ایزوگام سپهر گستر دلیجان با نصب ۸۵۰۰ تومان

کلیه ایزوگام ها ۴ میلیمتر ، دولایه و روکش آلومینیومی می باشند

                 ۱۰ سال ضمانت نامه کتبی و ۵ سال بیمه 

                                بازدید و مشاوره رایگان 

                 تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  _  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت روز ایزوگام سینا بام در تهران و کرج آبان ماه ۹۶

نمایندگی ایزوگام سینا بام در تهران و کرج 

قیمت ایزوگام سینا بام دلیجان با نصب هر مترمربع ۹۰۰۰ تومان

دارای ۱۰ سال ضمانت کتبی کارخانه و ۵ سال بیمه ایران

                                  بازدید و مشاوره رایگان 

                 تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

 

قیمت روز پشم شیشه ایران LA4 در تهران و کرج ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی ایزوگام پشم شیشه ایران LA4 در تهران و کرج

۱۰ سال ضمانت و ۵ سال بیمه ایران

قیمت هر مترمربع ایزوگام پشم شیشه ایران LA4  با نصب  ۹۵۰۰  تومان

                                      بازدید و مشاوره رایگان

                    تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

 

قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان در تهران و کرج ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نمایندگی ایزوگام سپهر گستر دلیجان در تهران و کرج 

قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان هر مترمربع با نصب   ۸۵۰۰ تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان دولایه به ضخامت ۴ میلیمتر و روکش آلومینیومی

دارای ۱۰ سال ضمانت نامه کتبی و تعهد اخلاقی

دارای ۵ سال بیمه برای کار اجرا شده

                                      ((     بازدید و مشاوره رایگان   ))

                          تلفن تماس : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   –   ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳