آشیو برچسب ها:اسفالت تهران

فروش اسفالت با بهترین قیمت و ارزان در تهران وکرج ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

                 فروش اسفالت توپکا و بیندر با کیفیت 

۱- قیمت اسفالت توپکا  ۰۱۸ درب کارخانه ۱۴۰.۰۰۰ تومان

۲-قیمت اسفالت توپکا  ۰۱۲ درب کارخانه ۱۴۵.۰۰۰ تومان

۲- قیمت اسفالت بیندر ۰۲۵  درب کارخانه ۱۳۰.۰۰۰ تومان

محوطه سازی

                                                تلفن فروش : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

اسفالت تهران ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

ماهان ساز مجری پخش مکانیزه اسفالت در تهران 

  • قیمت هر تن اسفالت توپکا ۰۱۸ با پخش  ۱۹۰.۰۰۰ تومان 

  • قیمت هر تن اسفالت بیندر ۰۲۵ با پخش  ۱۸۰.۰۰۰ تومان  

            تلفن تماس :  ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵  –  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳