آشیو برچسب ها:قیمت اسفالت توپکا  012 درب کارخانه

فروش اسفالت با بهترین قیمت و ارزان در تهران وکرج ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

                 فروش اسفالت توپکا و بیندر با کیفیت 

۱- قیمت اسفالت توپکا  ۰۱۸ درب کارخانه ۱۴۰.۰۰۰ تومان

۲-قیمت اسفالت توپکا  ۰۱۲ درب کارخانه ۱۴۵.۰۰۰ تومان

۲- قیمت اسفالت بیندر ۰۲۵  درب کارخانه ۱۳۰.۰۰۰ تومان

محوطه سازی

                                                تلفن فروش : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵   – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳