قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام دلیجان با نصب در چیتگر ، میدان المپیک

نمایندگی ایزوگا دلیجان در غرب تهران و شهرک راه آهن 

۱- هر مترمربع ایزوگام بام گستر دلیجان با نصب  ۶۳.۰۰۰ تومان

۲- هر مترمربع ایزوگام سینابام  با نصب  ۵۹.۰۰۰ تومان

۳- هر متر مربع ایزوگام شرق با اجرا ۴۹.۰۰۰تومان

۴- هر مترمربع ایزوگام سپهر دلیجان با نصب  ۵۵.۰۰۰ تومان

                      ۱۰ سال ضمانت و گارانتی و ۵ سال بیمه 

                        تلفن : ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵    –   ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قبمت روز ایزوگام دلیجان