قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام دلیجان در شهرک اکباتان ، آزادی، استاد معین ، آذری ، مهراباد جنوبی

نمایندگی ایزوگام دلیجان در مرکز ، غرب  تهران 

۱-  قیمت هر مترمربع ایزوگام شرق دلیجان       با نصب    ۹۰.۵۰۰ تومان

  • ایزوگام بدون روکش آلومینیومی هر  مترمربع ۸۹.۰۰۰ تومان

۲ – قیمت هر مترمربع ایزوگام سپهرگستر دلیجان با اجرا   ۹۵.۰۰۰ تومان

  • ایزوگام بدون روکش آلومینیومی هر مترمربع ۹۲.۰۰۰ تومان

۳ -قیمت هر مترمربع ایزوگام بام گستر دلیجان  با نصب  ۱۰۵.۰۰۰ تومان

  • ایزوگام بدون روکش آلومینیومی هر  مترمربع ۱۰۲.۰۰۰ تومان

                           بازدید و مشاوره در سراسر تهران رایگان 

               برای دریافت قیمت ها ی جدید و به روز تماس بگیرید :

                               ۰۹۱۹۷۳۲۸۲۴۵ – ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳