قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام دلیجان با نصب در چیتگر ، میدان المپیک

نمایندگی ایزوگا دلیجان در غرب تهران و شهرک راه آهن  ۱- هر مترمربع ایزوگام بام گستر دلیجان با نصب  ۶۳.۰۰۰ تومان ۲- هر مترمربع ایزوگام سینابام  با نصب  ۵۹.۰۰۰ تومان ۳- هر متر مربع ایزوگام …

Read More

قیروگونی

قیمت روز گونی چتایی دی ماه ۹۶

  ((   فروشگاه گونی چتایی و قیر بشکه  )) ۱- قیمت هر یارد گونی چتایی بنگال   ۲۴۵۰ تومان ۲ – قیمت قیر شل هر بشکه   ۲۶۰.۰۰۰ تومان ۳- قیمت قیر مخلوط هر بشکه …

Read More

جدول کاری

اجرای جدول کشی خیابان با جدول بتنی و پرسی

قیمت اجرای جدول نهر و جدول کانیو با بهترین اکیپ اجرایی و مصالح اجرای جدول نهری اجرای جدول کانیو اجرای جدول کتابی اجرای جدول روسی اجرای جدول تک لبه ( تک جدول ) با توجه …

Read More