قیمت آسفالت

قیمت پخش آسفالت تنی و مترمربع ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت پخش آسفالت خیابانی تنی و مترمربع ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ ۱- قیمت پخش آسفالت به ازای یک سانت در هر مترمربع         ۳۷۰۰ تومان ۲- قیمت پخش آسفالت                          به هر تن …

قیمت ایزوگام

قیمت ایزوگام با نصب در تهران ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت ایزوگام با نصب در تهران  اردیبهشت ماه  ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ ۱- قیمت ایزوگام سپهر گستر دلیجان  هر مترمربع           ۷.۴۰۰ تومان ۲- قیمت ایزوگام بام گستر  دلیجان     هر مترمربع            ۹.۰۰۰ تومان ۳- قیمت ایزوگام غرب …

قیمت آسفالت

قیمت آسفالت خیابانی ، قیمت آسفالت تنی ، قیمت هرمتر آسفالت۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت آسفالت خیابانی ، قیمت آسفالت تنی ، قیمت هرمتر آسفالت۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ ماهان ساز مجری پروژه های راه و محوطه و جدول گذاری خیابان با جدول بتنی و پرسی ۱- قیمت آسفالت بیندرخیابانی به ضخامت یک …

قیمت آسفالت

قیمت اجرای آسفالت دستی و مکانیزه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

قیمت اجرای آسفالت دستی و مکانیزه ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳ انجام کلیه عملیات راه سازی با مجربترین اکیپ اجرایی و دستگاه های راه سازی ۱- پخش دستی آسفالت  هر سانتیمتر در مترمربع             …