برچسب: قیمت جدول گذاری

جدول کاری

قیمت جدولگذاری جدول کاری خیابان و فضای سبز

قیمت جدول کاری باغچه و خیابان -پارک و فضای سبز ابان ماه ۹۷ قیمت جدول کاری نهری قیمت جدول کاری کانیو قیمت جدول کاری تک لبه قیمت جدول کاری روسی قیمت جدول کاری کتابی قیمت …

جدول کاری

قیمت روز اسفالت و اجرای اسفالت مهرماه ۹۶ / ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

نرخ اجرای آسفالت و محوطه سازی   ۱- اجرای اسفالت بیندر به ضخامت ۱ سانتیمتر در مترمربع   ۲۵.۰۰۰ تومان ۲- اجرای اسفالت توپکا به ضخامت ۱ سانتیمتر در مترمربع  ۲۶.۰۰۰ تومان قیمت ها شامل هزینه …

Read More

جدول کاری

قیمت جدول کشی خیابان مرداد ماه ۹۶ / ۰۹۱۲۵۰۸۶۰۲۳

انجام پروژه های جدول کشی خیابان با بهترین اکیپ اجرای و رزومه عالی  …………………………………………………………………………………………. ۱- قیمت جدول گذاری تک لبه ۲- قیمت جدول گذاری  کانیوو ۳- قیمت جدول گذاری نهر ۴ – قیمت جدول گذاری …

Read More